กล้อง MDVR

กล้องวงจรปิดติดตาม MDVR

Mobile Digital Video Recorder

กล้อง MDVR รุ่น MR9704C

เหมาะสำหรับติดตั้งกับยานพาหนะที่ต้องการควบคุมความปลอดภัยของตู้สินค้า

ความปลอดภัยของตัวรถ    รวมไปถึงการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน

ตัวอุปกรณ์มาพร้อมกับกล้องความละเอียด 1080p ที่มีคุณสมบัติถ่ายในที่มืดได้

รายละเอียด

กล้อง MDVR รุ่น MR9504D

เหมาะสำหรับติดตั้งกับยานพาหนะที่ต้องการควบคุมความปลอดภัยของตู้สินค้า

ความปลอดภัยของตัวรถ    รวมไปถึงการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน

ตัวอุปกรณ์มาพร้อมกับกล้องความละเอียด 720p   ที่มีคุณสมบัติถ่ายในที่มืดได้

รายละเอียด